Afståelse af erhvervslejemål er fritaget for moms

Ved afståelse af erhvervslejemål er betaling af nøglepenge fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Der skal således hverken afregnes købsmoms eller salgsmoms af overdragelsessummen.