Lejeboliger

Ejendomsadministration – lejeboliger

Udgiften til administration er lille, og omkostningerne kan i mange tilfælde lægges oven i huslejen.

Uanset om du udlejer en enkelt ejendom eller hundredvis af lejeboliger, så lad os stå for administrationen af dine værdier. Vi tager alle de dagligdags opgaver af dine skuldre, så du kan koncentrere dig om andre væsentlige opgaver.

Vi sørger bl.a. for

 • at opkræve og bogføre huslejeindbetalinger, vand, varme m.v.
 • løbende betalinger af prioriteter og faste udgifter på ejendommen, f.eks. ejendomsskatter, vand og varme
 • at varsle lejeforhøjelse
 • fremsendelse af påkravs- og ophævelsesskrivelser, hvis huslejen ikke betales rettidigt
 • at udarbejde flytteregnskab
 • at udarbejde forbrugsregnskaber samt justere aktuelle a contoindbetalinger fra lejerne
 • indberetninger til Grundejernes Investeringsfond
 • betaling af løn, arbejdsmarkedsbidrag, skat og feriepenge til ejendommens ansatte
 • udarbejdelse af budget for ejendommen
 • bogføring og udarbejdelse af balance til brug for revisors regnskabsaflæggelse
 • bistand til revisor i forbindelse med udarbejdelse af driftsregnskab og årsregnskab
 • kontakten til forsikringsselskabet i tilfælde af skader

Følgende ydelser kan efter aftale også indgå i pakken:

 • udsættelse af lejere, der misligholder lejeaftalen, f.eks. ved manglende betaling af husleje, vanrøgt af lejemålet, eller fordi lejer generer øvrige beboere i ejendommen
 • advokatbistand ved tvister eller retssager med lejere i huslejenævnet eller boligretten
 • udarbejdelse af ansættelsesaftaler for vicevært eller andre ansatte ved ejendommen
 • tilkald af håndværkere ved skader på ejendommen
 • udarbejdelse af husorden
 • rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendomme
 • alle øvrige sædvanlige advokatopgaver

Vi sammensætter administrationsaftalen efter dine ønsker og behov, så vi tager os af de opgaver, du ikke selv ønsker at klare.

 

Professionel rådgivning til udlejere