Andelsboligforeninger

Ejendomsadministration – andelsboligforeninger

Uanset størrelsen af jeres andelsboligforening, så lad os stå for administrationen af jeres værdier. Vi tager alle de dagligdags opgaver af jeres skuldre, så I kan koncentrere jer om andre væsentlige opgaver.

Udgiften til administration er lille, og omkostningerne fordeles på alle beboerne efter fordelingstal som en del af foreningens driftsudgifter. Samtidig vil vores administration i væsentlig grad lette bestyrelsens arbejde.

Vi sørger bl.a. for

 • at opkræve og bogføre indbetalinger fra andelshaverne til drift, vand, varme m.v.
 • at opkræve og bogføre huslejeindbetalinger, vand, varme m.v. fra eventuelle lejere.
 • at varsle lejeforhøjelse overfor eventuelle lejere
 • fremsendelse af påkravs- og ophævelsesskrivelser, hvis huslejen ikke betales rettidigt
 • at udarbejde flytteregnskab for eventuelle lejere
 • løbende betalinger af faste udgifter på ejendommen, f.eks. ejendomsskatter, vand, varme og lignende
 • at udarbejde forbrugsregnskaber samt justere aktuelle a conto indbetalinger fra andelshavere og lejere
 • betaling af løn, arbejdsmarkedsbidrag, skat og feriepenge til ejendommens ansatte
 • udarbejdelse af budget for foreningen.
 • bogføring og udarbejdelse af balance til brug for revisors regnskabsaflæggelse
 • bistand til revisor i forbindelse med udarbejdelse af driftsregnskab og årsregnskab
 • kontakten til forsikringsselskabet i tilfælde af skader

Følgende ydelser kan efter aftale også indgå i pakken:

 • advokatbistand ved tvister eller retssager
 • udarbejdelse af ansættelsesaftaler for vicevært eller andre ansatte ved ejendommen
 • tilkald af håndværkere ved skader på ejendommen
 • udarbejdelse af husorden
 • alle øvrige sædvanlige advokatopgaver

Vi sammensætter administrationsaftalen efter jeres individuelle ønsker og behov.

Professionel rådgivning til udlejere