Ejerforeninger

Ejendomsadministration – ejerforeninger

Uanset størrelsen af jeres ejerforening, så overvej at lade os stå for administrationen af jeres værdier. Vi tager alle de dagligdags opgaver af jeres skuldre, så I kan koncentrere jer om andre væsentlige opgaver.

Udgiften til administration er lille, og omkostningerne fordeles på alle beboerne efter fordelingstal som en del af foreningens driftsudgifter.

Vi sørger bl.a. for

 • at opkræve og bogføre indbetalinger fra ejerne til drift, vand, varme m.v.
 • løbende betalinger af faste udgifter på ejendommen, f.eks. ejendomsskatter, vand og varme
 • at udarbejde forbrugsregnskaber samt justere aktuelle a contoindbetalinger fra ejerne
 • betaling af løn, arbejdsmarkedsbidrag, skat og feriepenge til ejendommens ansatte
 • udarbejdelse af budget for ejendommen
 • bogføring og udarbejdelse af balance til brug for revisors regnskabsaflæggelse
 • bistand til revisor i forbindelse med udarbejdelse af driftsregnskab og årsregnskab
 • kontakten til forsikringsselskabet i tilfælde af skader
 • at indkalde til generalforsamling

Følgende ydelser kan efter aftale også indgå i pakken:

 • advokatbistand ved tvister eller retssager
 • udarbejdelse af ansættelsesaftaler for vicevært eller andre ansatte ved ejendommen
 • tilkald af håndværkere ved skader på ejendommen
 • udarbejdelse af husorden, og tilpasning af vedtægter
 • alle øvrige sædvanlige advokatopgaver

Vi sammensætter administrationsaftalen efter jeres individuelle ønsker og behov.

Professionel rådgivning til udlejere