Salg af udlejningsejendom

At sælge en udlejningsejendom er ikke nemmere end at købe en. Det er vigtigt, at du har styr på papirerne, så du kan give køber et retvisende billede af ejendommen. Jo nemmere det er for køber at vurdere ejendommen, desto hurtigere vil handlen kunne afsluttes – og til en højere pris.

Du skal som sælger sørge for at fremlægge alle relevante oplysninger for køber, da du ellers efterfølgende kan risikere et erstatningsansvar.

Købesummen:

Købesummen afhænger af ejendommens indtægter og udgifter, beliggenhed og vedligeholdelsesbehov. Du bør som det første få udarbejdet en realistisk salgsvurdering.

Banken:

På baggrund af vurderingen bør du herefter tage en snak med din bank. Vil købesummen fratrukket udgifterne forbundet med salget, dække samtlige lån i ejendommen?

Hvis ejendommen ikke kan sælges, så alle lån bliver dækket ind, så skal du have kreditorernes tilladelse til at sælge ejendommen. Dette kan vi evt. hjælpe dig med at indhente.

Præsentation af ejendommen:

Inden ejendommen annonceres til salg bør du få ejendommen gennemgået af en håndværker. Er der kritiske ting der bør laves straks, og er der ting, som vil få ejendommen til at fremstå væsentligt pænere? Brug lidt tid og penge på at få ejendommen til at fremstå pæn. Men ikke noget med at gemme mangler bag ny maling eller lignende, da det kan medføre et erstatningsansvar.

Tilbudspligt:

Når en udlejningsejendom skal sælges, så har udlejer i de fleste tilfælde pligt til først at tilbyde lejerne, at de kan købe ejendommen, hvis de vil oprette en andelsboligforening. Lejerne har altså forkøbsret til ejendommen på de samme vilkår, som udlejer kan sælge ejendommen til anden side på.

Fra udlejer og den interesserede køber har underskrevet en købsaftale, skal lejerne have en frist på mindst 10 uger til at beslutte, om de vil købe ejendommen og danne en andelsboligforening.

I ejendomme med 6-12 beboelseslejligheder er der tilbudspligt, hvis ejendommen kun anvendes til beboelse. I ejendomme med 13 eller flere beboelseslejligheder gælder tilbudspligten altid, uanset om der også er erhvervslejemål i ejendommen.

Der er en række undtagelser til, hvornår der er tilbudspligt. Det anbefales både udlejer og lejere at kontakte os, hvis ejendommen skal overdrages.

Professionel rådgivning til udlejere